PSYCHOLOGICZNE POPARCIE W SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ ŻYCIU

Jako osoba udzielająca pomocy spotykasz się nie tylko z ranami i obrażeniami cielesnymi. Ludzie reagują również emocjonalnie i z powodów psychicznych potrzebują pomocy , np. ludzie wpadają w panikę i przenoszą ją na innych. To dotyczy samej poszkodowanego jak również członków rodziny i osób postronnych. Również udzielający pomocy może odczuwać potrzebę poparcia psychologicznego. Tu znajdziesz informacje jak radzić sobie w takich sytuacjach. Jako osoba udzielająca pomocy często masz do czynienia z rodzina i świadkami sytuacji. Zawsze zajmij się najpierw poszkodowanym a w drugiej instancji innymi osobami postronnymi.

 

PSYCHOLOGICZNE PODEJŚCIE W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU

Jak zachowuje się poszkodowany w sytuacji zagrażającej życiu ?

Jest rzeczą niemożliwą przewidzieć zachowanie się poszkodowanego w groźnej sytuacji, dlatego że każdy inaczej reaguje. Niektóre czynniki mogą pomóc określić to zachowanie:

Jakie powinno być twoje zachowanie ?

Dzięki tym środkom, poszkodowany może dojść do siebie i zrozumieć swój stan i sytuację w jakiej się znalazł.

Aby pomóc przezwyciężyć bezradność i strach poszkodowanego:

W ten sposób poszkodowany może nabrać pewności i podołać sytuacji.

Aby pomóc pokonać zmieszanie poszkodowanego:

W ten sposób, osoba poszkodowana poczuje się zaangażowana w sytuację i ma poczucie zapanowania nad nią.

Jakie powinno być twoje podejście do rodziny i osób postronnych

Jeśli członkowie rodziny lub świadkowie zachowują się spokojnie, mogą być wielką pomocą dla osoby pomagającej. Może się zdarzyć, że nie uzyskasz pozytywnego odzewu, ponieważ będą w panice. Mogą zachowywać się nawet agresywnie lub być tak zastraszeni, że będą blokować pomoc. Rodzina i świadkowie uczestniczą w sytuacji: zachowaj więc respekt i nie neguj ich obecności. Przede wszystkim myśl o ofierze i pomagaj jej.

Niektóre wskazówki pomogą ci w podejściu do rodziny i świadków


PSYCHOLOGICZNE PODEJŚCIE W SYTUACJACH NIE ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU

Także w sytuacjach nie groźnych dla życia ludzkiego mamy do czynienia z poszkodowanymi, ich rodzinami i świadkami. Zasady pomagania zostają ta same, lecz reakcje poszkodowanego, rodziny i świadków różnią się. Zaopiekuj się najpierw poszkodowanym, a potem innymi.

Jak zachowuje się poszkodowany ?

Niektóre często występujące reakcje poszkodowanych to:

 

Jakie powinno być twoje zachowanie ?

Dopasuj sposób postępowania do sytuacji. Próbuj wczuć się w sytuację poszkodowanego.

Niektóre wskazówki, które ci pomogą:

 

Jakie powinno być twoje podejście do rodziny i osób postronnych

W sytuacjach nie zagrażających życiu rodzina i świadkowie zwykle zachowują się spokojnie. Możliwe, że przeceniają sytuację. Staraj się włączyć rodzinę i świadków w udzielanie pomocy. Niektóre przykłady:


POSTĘPOWANIE Z OSOBAMI, KTÓRE ZACHOWUJĄ SIĘ NIE ADEKWATNIE W SYTUACJI ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA

Nieadekwatne zachowanie jest zachowaniem niestosownym w danej sytuacji, inne niż można by oczekiwać. Może ono przyjąć wiele form. Oto kilka przykładów zachowań, z którymi możesz się zetknąć i jak powinieneś na nie zareagować.

 

Postępowanie z poszkodowanym zachowującym się agresywnie:

Agresja może wyrażać się w słowach (wulgaryzmy, grożenie, oskarżanie innych) lub w czynach (bicie, zatrzymanie osoby udzielającej pomocy). Osoba może skierować agresję na siebie lub przeciwko innym (grożenie komuś, napad fizyczny). Podczas wstępnej oceny sytuacji, widzisz czy ktoś zachowuje się agresywnie. poszkodowany może zareagować agresją na zagrożenie, np. poszkodowany grozi udzielającemu pomocy, chce, aby zająć się nim, chociaż nie jest najbardziej poszkodowany. Ktoś z rodziny lub świadków jest agresywny, np. członek rodziny reaguje agresywnie, ponieważ uważa, że osoba udzielająca pomocy minimalizuje sytuację.

Kilka uwag, które pomogą ci opanować agresję poszkodowanego:

Postępowanie z agresywnymi świadkami wydarzenia lub rodziną.

W sytuacji śmiertelnego zagrożenia:

W sytuacjach mniej groźnych dla życia

Postępowanie z osobą przestraszoną

Strach znamy wszyscy. Niektórzy jednak nie potrafią zapanować nad strachem. Musisz być przygotowany na różne reakcje ze strony ludzi bardzo przestraszonych. Czasem strach paraliżuje, np. ofiara pożaru znajduje się na czwartym piętrze. Podczas akcji strażak chce uwolnić ofiarę, ale osoba ta nie chce wyjść, chociaż nie ma innej drogi ratunku. Znanym przykładem nie kontrolowanego strachu jest fobia. Niektóre fobie mogą stanowić problem podczas udzielania pomocy, np.

Jakie powinno być twoje postępowanie z osobą przestraszoną ?

Postępowanie z osobą apatyczną

Czasami osoba może zareagować apatią na śmiertelne zagrożenie. Zamyka się zwykle dlatego, że czuje się bezsilna. Może ukryć się w kąciku, być pasywna. jak gdyby sytuacja jej nie dotyczyła. I w takich sytuacjach potrzebna jest psychologiczna pomoc.

->

Postępowanie z osobą, która ma problemy ze słuchem i mową

Taki człowiek często ma problemy ze zrozumieniem nieznanego. Komunikacja z taką osobą to mieszanka słów i gestów.

Często tacy ludzie czytają z ust. Nawet, jeśli tego nie umieją, musza widzieć twoją twarz przed sobą, aby zrozumieć, co zostało powiedziane. Kilka wskazówek, które mogą pomóc w postępowaniu z taka osobą:


Pytania:

  1. Jakie powinno być postępowanie z ofiarą gwałtu?
  2. Jakie powinno być postępowanie z osobą pod wpływem narkotyków?
  3. Jakie powinno być postępowanie z osobą z histerią?
  4. Jakie powinno być postępowanie z osobą niewidomą?
  5. Jakie powinno być postępowanie z osobą, która ma problemy z widzeniem?
  6. Jakie powinno być postępowanie z osobą, która ma problemy ze słuchem i mową?

Powrót