Podstawowe zasady przenoszenia poszkodowanych

Najczęściej poszkodowani muszą być ze względów bezpieczeństwa szybko przenoszeni z miejsca wypadku. Zawsze jednak przenoszenie poszkodowanego wiąże się z ryzykiem zwiększenia urazu lub pogorszenia się stanu jego zdrowia. Dlatego należy przenosić lub przesuwać poszkodowanych tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia stosując odpowiedni do urazu sposób. Ratownikowi nie wolno również ryzykować własnego bezpieczeństwa w trakcie przenoszenia ofiary wypadku.

Układanie poszkodowanego na nosze:

Sposoby przenoszenia poszkodowanego:

Powrót